მენიუ

032 240 76 56
1 1

ტრაქტორები და მათი აგრეგატებ en

საბეჭდი და ტიპოგრაფიული ინდუსტრიის უშინაარსო ტექსტია. იგი სტანდარტად 1500-იანი წლებიდან იქცა, როდესაც უცნობმა მბეჭდავმა ამწყობ დაზგაზე წიგნის საცდელი.... ეგზემპლარი დაბეჭდა. მისი ტექსტი არამარტო 5 საუკუნის მანძილზე შემორჩა, არამედ მან დღემდე, ელექტრონული ტიპოგრაფიის დრომდეც უცვლელად მოაღწია.

ტრაქტორები და მათი აგრეგატებ en

საბეჭდი და ტიპოგრაფიული ინდუსტრიის უშინაარსო ტექსტია. იგი სტანდარტად 1500-იანი წლებიდან იქცა, როდესაც უცნობმა მბეჭდავმა ამწყობ დაზგაზე წიგნის საცდელი.... ეგზემპლარი დაბეჭდა. მისი ტექსტი არამარტო 5 საუკუნის მანძილზე შემორჩა, არამედ მან დღემდე, ელექტრონული ტიპოგრაფიის დრომდეც უცვლელად მოაღწია.

Sale

Sale

KDT-610E

Sale

საწამლი BLITZ55-P2-SUPER 1500LT

Sale

საწამლი ATT-400-60

Sale

გუთანი 4_ფრთიანი გადაბრუნებადი

Sale

ფრეზი

Sale

ზამბარებიანი კულტივატორი

Sale

კლერტსაცლელი ENO-3M (ელექტრო)

Partners

youtube facebook
მენიუ
>